salarisverwerking en -advies

Ziektewet per 1 januari 2014

03-09-2013 19:33

Op 1 januari 2013 is de zogenaamde BeZaVa ingevoerd, de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters, ook wel bekend als de 'Modernisering Ziektewet'. De wet moet het ziekteverzuim en de instroom beperken van werknemers met een flexibel dienstverband in de Wet WIA.

 

Om de instroom van flexwerkers in de WIA (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) te beperken wordt de financiële betrokkenheid van werkgevers vergroot. Per 1 januari 2014 dragen werkgevers met een nieuwe gedifferentieerde premie bij aan de ziektekosten van flexwerkers.

Onder 'flexwerkers' wordt verstaan:

  • werknemers met een fictieve dienstbetrekking, zoals thuiswerkers, stagiairs, provisiewerkers of uitzendkrachten, die ziek worden
  • werknemers die ziek uit dienst gaan
  • werknemers die binnen 4 weken na het einde van hun dienstverband ziek worden (zogenoemde nawerking)

WGA wordt 'Werkhervattingskas' 
Door de modernisering van de Ziektewet verandert de premie WW per 1 januari 2014. Verder verdwijnt de gedifferentieerde premie WGA en komt er een nieuwe gedifferentieerde premie: de gedifferentieerde premie 'Werkhervattingskas' (Whk).

Eigenrisicodragers 
De nieuwe gedifferentieerde premie Whk per 1 januari 2014 heeft gevolgen voor het eigenrisicodragerschap voor de werknemersverzekeringen. 

 

Bron: De Belastingdienst

 

 

Contact

LBsalaris (KvK nr.:56438591)

info@lbsalaris.nl

Hoevestraat 6
6905 CC Zevenaar

0638977812

Doorzoek de website

 

 

 


© 2013 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode