salarisverwerking en -advies

Tweede Kamer stemt in met flexibeler verlof en arbeidstijden

16-10-2014 09:54
 
De Tweede Kamer heeft op 14 oktober met ruime meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden van minister Asscher van Sociale Zaken.
Met dit wetsvoorstel wordt het combineren van werk en zorg gemakkelijker. De maatregelen wijzigen de Wet arbeid en zorg en de Wet aanpassing arbeidsduur en zijn een aanvulling op de afspraken die nu al op de werkvloer en binnen gezinnen worden gemaakt.

De maatregelen op een rij:
Wet arbeid en zorg
- Vergroting gebruiksmogelijkheden van het ouderschapsverlof door:
  • Onvoorwaardelijk recht op drie dagen opname voor vaders bij geboorte kind;
  • Het laten vervallen van de wettelijke bepalingen aan de wijze van aanvraag en
  • Het laten vervallen van de eis dat men 1 jaar in dienst moet zijn bij de werkgever.
- Flexibilisering van het pleegzorg- en adoptieverlof door:
  • Het toevoegen van de mogelijkheid dat de werknemer het verlof in overleg met de werkgever gespreid kan opnemen (is nu 4 weken aaneengesloten);
  • Verruiming van opnametermijn van 18 naar 26 weken rond opname van het kind.
- Flexibilisering van de opname van langdurend zorgverlof door het laten vervallen van de wettelijke beperkingen voor de wijze van aanvraag;
- Uitbreiding van de werkingssfeer van het kort- en langdurend zorgverlof naar werknemers die zorgen voor broers en zussen, grootouders en kleinkinderen, huisgenoten of anderen in de sociale omgeving;
- Uitbreiding langdurig zorgverlof: noodzakelijke zorg ingeval van ziekte en hulpbehoevendheid;
- Uitbreiding van het bevallingsverlof voor gevallen waarbij het kind na geboorte langdurig in het ziekenhuis moet worden opgenomen (’couveusekinderen’);
- Overdracht bevallingsverlof ingeval van overlijden moeder;
- Verheldering van de werkingssfeer van het calamiteiten- en kortverzuimverlof door toevoeging van het criterium ‘onvoorziene omstandigheden’ als grondslag van verlof en explicitering van ziekenhuisbezoek door de werknemer en noodzakelijke begeleiding van naasten bij medische zorg.

Flexibilisering van de Wet aanpassing arbeidsduur door:
  • Verkorten van de termijn waarop een nieuwe aanvraag tot aanpassing van de contractuele arbeidsduur kan worden gedaan van 2 naar 1 jaar;
  • Introductie van de mogelijkheid om bij onvoorziene omstandigheden (zoals een plotseling zieke partner) af te wijken van de procedurele bepalingen, bijvoorbeeld de aanvraagtermijn.

(bron:oversalarisadministratie.nl)

Contact

LBsalaris (KvK nr.:56438591)

info@lbsalaris.nl

Hoevestraat 6
6905 CC Zevenaar

0638977812

Doorzoek de website

 

 

 


© 2013 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode