salarisverwerking en -advies

Lastenverlichting 2013, voorstel!

25-10-2013 15:21

Daling AOF-premie 2013 nader uitgewerkt

De AOF-premie over 2013 daalt van 4,65 procent naar 3,99 procent. In de op Prinsjesdag ingediende begroting kondigde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze voorgenomen lastenverlichting, die nog nader moest worden uitgewerkt, al aan.

 

De lastenverlichting voor werkgevers leidt tot een eenmalige teruggaaf van 28,82 procent van het premiebedrag dat door werkgevers is aangegeven over de periode van 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013. De gedeeltelijke teruggaaf van de basispremie AOF levert voor werkgevers een eenmalige lastenverlichting op van € 1,3 miljard. De compensatie vindt plaats in het vierde kwartaal van 2013 via een korting op de afdracht van de AOF-premie.

In beginsel gelden voor deze teruggaaf dezelfde regels als voor de reguliere heffing en invordering van deze premie. Uit oogpunt van een efficiënte uitvoering is echter gekozen voor een aantal uitzonderingen op die regels:

  • Werkgevers hoeven zelf geen actie te ondernemen en dus ook niets in hun loonaangifte te verwerken.
  • De teruggaaf heeft de vorm van een separate eenmalige teruggaaf, die door de inspecteur bij beschikking wordt vastgesteld en aan de ontvanger wordt uitbetaald.
  • Voor het vaststellen van de teruggaaf maakt de inspecteur gebruik van de gegevens die uit de loonaangiften beschikbaar zijn, waarbij rekening wordt gehouden met aanvullingen met als peildatum 30 september 2013.

Voor werkgevers die aangifte doen over tijdvakken die niet samenvallen met de genoemde periode wordt de teruggaaf herleid. Uit oogpunt van rechtsbescherming ontvangen werkgevers bericht bij voor bezwaar vatbare beschikking. De Belastingdienst zal de beschikkingen vaststellen, verzenden en tot uitbetaling overgaan. Deze uitbetaling wordt zoals gebruikelijk verrekend met openstaande schulden van de betreffende werkgever bij de Belastingdienst. Werkgevers kunnen deze teruggaaf uiterlijk 31 januari 2014 tegemoet zien.

Let op

De begroting moet natuurlijk nog wel door de Tweede en Eerste Kamer akkoord worden bevonden.

Tip

Controleer de beschikking op de bijbehorende specificaties. Het zou jammer zijn als u te weinig ontvangt.

(bron: HR Praktijk)


 

Contact

LBsalaris (KvK nr.:56438591)

info@lbsalaris.nl

Hoevestraat 6
6905 CC Zevenaar

0638977812

Doorzoek de website

 

 

 


© 2013 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode