salarisverwerking en -advies

Loonkostenvoordelen vervangen premiekortingen

16-09-2015 12:08
Loonkostenvoordelen vervangen premiekortingen
 
De huidige premiekortingen zijn complex, moeilijk handhaafbaar en daardoor fraudegevoelig en kunnen door werkgevers niet optimaal worden gebruikt (verzilveringsprobleem MKB). Er komt een nieuwe regeling, de loonkostenvoordelen (LKV), die door het UWV worden bepaald op basis van bij de overheid bekende gegevens (onder meer de polisadministratie).
Ook de berekening verloopt eenvoudiger, doordat het LKV wordt vastgesteld aan de hand van de doelgroep en een vast bedrag per verloond uur. De winst is het resultaat van een toename van uitvoeringskosten tegenover een afname aan administratieve lasten. Dit staat in het Wetsvoorstel Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).

Het wetsvoorstel vormt de bestaande premiekortingen voor oudere uitkeringsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking om tot loonkostenvoordelen (LKV’s): een tegemoetkoming aan werkgevers voor het in dienst nemen van deze werknemers 

Lage-inkomensvoordeel (LIV)
Bovendien regelt dit wetsvoorstel, gelet op de eerder genoemde wens van het kabinet om de lasten op arbeid aan de onderkant van de arbeidsmarkt gericht te verlagen, de introductie van het lage-inkomensvoordeel (LIV): een loonkostenvoordeel voor werkgevers die werknemers met een relatief laag loon in dienst hebben. 

Beide onderdelen van de Wtl (LIV en LKV’s) passen binnen de brede hervormingsagenda van het kabinet voor de arbeidsmarkt

De tegemoetkomingen in het wetsvoorstel kennen twee verschijningsvormen: het LIV dat zonder doelgroepverklaring kan worden vastgesteld en de LKV’s waarvoor een doelgroepverklaring vereist is.

De invoering gaat in fases; eerst het lage-inkomensvoordeel in 2017, waarna de loonkostenvoordelen volgen in 2018.

Zie voor voorwaarden het informatieblad Wetsvoorstel tegemoetkomingen loondomein.
(bron:oversalarisadministratie.nl)

 

Contact

LBsalaris (KvK nr.:56438591)

info@lbsalaris.nl

Hoevestraat 6
6905 CC Zevenaar

0638977812

Doorzoek de website

 

 

 


© 2013 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode