salarisverwerking en -advies

Lage-inkomensvoordeel, aangifte loonheffingen en verloonde uren

28-11-2016 13:44

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers met een laag loon. Het LIV geldt met ingang van 1 januari 2017. UWV beoordeelt op basis van de aangiften loonheffingen of de werkgever recht heeft op het LIV.

Het LIV maakt onderdeel uit van de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl).

Recht op LIV

De werkgever heeft recht op dit voordeel voor iedere werknemer die voldoet aan deze 3 voorwaarden:

 • De werknemer heeft een gemiddeld uurloon van minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon.
 • De werknemer heeft ten minste 1.248 verloonde uren per jaar.
 • De werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

LIV kan oplopen tot € 2.000 per werknemer per jaar

Hoeveel het voordeel precies is, hangt af van het aantal verloonde uren van de werknemer. En van zijn gemiddelde uurloon (jaarloon gedeeld door het aantal verloonde uren).

Gemiddeld uurloon over 2017  LIV per werknemer  per verloond uur Maximale LIV per werknemer per jaar (bij 40-urige werkweek)
€ 9,54 tot maximaal € 10,49 € 1,01 € 2.000
€ 10,50 tot maximaal € 11,92 € 0,51 € 1.000

 

De bedragen van het gemiddelde uurloon over 2017 zijn voorlopige bedragen. De definitieve bedragen worden pas in mei 2017 bekend.

Wat moet u doen om LIV te krijgen?

U hoeft naast het doen van de aangifte loonheffingen in 2017 niets extra’s te doen.

UWV beoordeelt op basis van de aangiften voor welke werknemers de werkgever recht heeft op het lage-inkomensvoordeel. Vul dus ook het aantal verloonde uren goed in.

Als de gegevens in de aangifte niet kloppen, dan loopt de werkgever het lage-inkomensvoordeel misschien geheel of deels mis.

Belastingdienst betaalt LIV automatisch uit

De Belastingdienst betaalt het lage-inkomensvoordeel over 2017 in 2018 automatisch aan de werkgever uit als uit de aangiften loonheffingen over 2017 blijkt dat de werkgever er recht op heeft. Eerder kan niet omdat pas in 2018 duidelijk is hoeveel verloonde uren een werknemer in 2017 had. En wat zijn gemiddelde uurloon was.

Dat uitbetalen gaat als volgt:

 • De werkgever krijgt vóór 15 maart 2018 van UWV een voorlopige berekening van uw LIV. Die berekening is gebaseerd op de aangiften en correcties over 2017 die u tot en met 31 januari 2018 heeft gedaan.
 • Niet eens met de berekening? Dan kunt u tot en met 1 mei 2018 correcties over 2017 sturen.
 • De Belastingdienst stuurt de werkgever een definitieve vaststelling van uw LIV. Dit gebeurt vóór 1 augustus 2018, op basis van de gegevens die de fiscus van UWV krijgt.
 • De Belastingdienst betaalt de werkgever binnen 6 weken na de datum op de definitieve vaststelling uw LIV uit.

Wat zijn verloonde uren wel en niet?

Verloonde uren zijn uren waarover u loon betaalt.

Dus:

 • contracturen, dat wil zeggen: de uren die de werkgever met de werknemer is overeengekomen
  Daaronder vallen ook niet-gewerkte, maar wel volledig uitbetaalde uren. Bijvoorbeeld verlof of ziekte.
 • uitbetaalde extra uren die een werknemer werkt, zoals uitbetaalde overuren
  Daaronder vallen ook niet-opgenomen, maar wel volledig uitbetaalde verlofuren.

Verloonde uren zijn niet:

 • niet-gewerkte onbetaalde uren
  Bijvoorbeeld onbetaald verlof.
 • wel gewerkte, maar onbetaalde uren
  Bijvoorbeeld adv-uren (arbeidsduurverkorting). Of onbetaalde overwerkuren.

Voorbeeld verloonde uren

De werkgever heeft een aangiftetijdvak van 4 weken en een werknemer die 40 uur per week werkt: 38 contracturen en 2 adv-uren.

Aangiftetijdvak   Gewerkte uren  Verloonde uren
Periode 1 160 (152 contracturen + 8 adv-uren)  152
Periode 2 177 (152 contracturen + 8 adv-uren + 12 uren uitbetaald overwerk + 5 uren onbetaald overwerk  164
Periode 3 0 (hele tijdvak betaald verlof)  152
Periode 4 120 (152 contracturen + 8 adv-uren – 40 uren ziek)  152
Periode 5 0 (hele tijdvak onbetaald verlof)  0

Meer weten over verloonde uren?

Lees Memo Verduidelijkingen CBS/UWV/Belastingdienst m.b.t. verloonde uren

Check recht op LIV

Wilt u weten of u recht hebt op het lage-inkomensvoordeel? Controleer dit met de Regelhulp Premiekortingen en LIV.

Bron: Belastingdienst

 

Contact

LBsalaris (KvK nr.:56438591)

info@lbsalaris.nl

Hoevestraat 6
6905 CC Zevenaar

0638977812

Doorzoek de website

 

 

 


© 2013 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode