salarisverwerking en -advies

Dga niet altijd verzekerd voor werknemersverzekeringen

15-01-2016 12:39
 
De Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder bepaalt wanneer een bestuurder niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. De regeling is per 1 januari 2016 op een aantal punten aangepast.
De volgende directeuren-grootaandeelhouders zijn sinds 1 januari 2016 niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen:
  • de bestuurder die zelf, of samen met zijn echtgenoot, op grond van de statuten over zijn ontslag kan beslissen of niet tegen zijn wil ontslagen kan worden;
  • de bestuurder die zelf, of samen met zijn echtgenoot en met zijn (aangetrouwde) familieleden tot en met de 3e graad, aandelen heeft die ten minste 2/3 deel van de stemmen vertegenwoordigen, zodat hij (samen met zijn familieleden) over zijn ontslag kan beslissen of niet tegen zijn wil ontslagen kan worden bestuurders die samen alle aandelen in de vennootschap hebben en allemaal een gelijk of bijna gelijk deel van het kapitaal in handen hebben;
  • de bestuurder die via een rechtspersoon waarvan hij de bestuurder is, of via een vennootschap waarin hij aandelen houdt, zoveel invloed in de vennootschap heeft dat hij over zijn ontslag kan beslissen of niet tegen zijn wil ontslagen kan worden.
Bestuurder 
Voor al deze situaties geldt dat de bestuurder zelf direct of indirect aandelen in de vennootschap moet hebben.
Met ‘bestuurder’ wordt in deze regeling in eerste instantie de statutair bestuurder bedoeld. Is de statutair estuurder een rechtspersoon, dan wordt degene die het bestuurswerk doet, ook als bestuurder gezien.

Bron: Nieuwsbrief Loonheffingen 2016

 

Contact

LBsalaris (KvK nr.:56438591)

info@lbsalaris.nl

Hoevestraat 6
6905 CC Zevenaar

0638977812

Doorzoek de website

 

 

 


© 2013 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode