salarisverwerking en -advies

Bedragen minimumloon 1 juli 2018

03-07-2018 08:30

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2018. Deze wijziging is in de Staatscourant van 22 mei 2018 gepubliceerd.  

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2018:  

  • € 1.594,20 per maand (januari 2018: € 1.578,00 per maand);  
  • € 367,90 per week (januari 2018€ 364,15 per maand);  
  • € 73,58 per dag (januari 2018: € 72,83 per dag). 

Na de (wettelijke) afronding bedraagt het bruto wettelijk minimumloon per 1 juli 2018 € 1.594,20 per maand, € 367,90 per week en € 73,58 per dag. Het aanpassingspercentage na afronding is 1,03. De hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen zijn geregeld in het Besluit minimumjeugdloon.

Minimumjeugdloon per 1 juli 2018 

Leeftijd  Staffeling  Per maand  Per week  Per dag 
22 jaar en ouder  100%  € 1594,20  € 367,90  € 73,58 
21 jaar  85%  € 1355,05  € 312,70  € 62,54 
20 jaar  70%  € 1115,95  € 257,55  € 51,51 
19 jaar  55%  € 876,80  € 202,35  € 40,47 
18 jaar  47,5%  € 757,25  € 174,75  € 34,95 
17 jaar  39,5%  € 629,70  € 145,30  € 29,06 
16 jaar  34,5%  € 550,00  € 126,95  € 25,39 
15 jaar  30%  € 478,25  € 110,35  € 22,07 

Beroepsbegeleidende leerweg (bbl)  

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gelden per 1 juli 2018 alternatieve staffels die zijn vastgesteld in het Besluit minimumjeugdloon. Voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar gelden bovenstaande bedragen.  

Minimumjeugdloon bbl-leerlingen 18 t/m 20 jaar 

In afwijking van bovenstaande gelden voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar de hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen bedragen: 

Leeftijd  Staffeling bbl  Per maand  Per week  Per dag 
20 jaar  61,5%  € 980,45  € 226,25  € 45,25 
19 jaar  52,5%  € 836,95  € 193,15  € 38,63 
18 jaar  45,5%  € 725,35  € 167,40  € 33,48 

Het minimum(jeugd)loon is naar evenredigheid lager indien de werknemer een kortere arbeidstijd is overeengekomen dan de normale arbeidsduur. Dit is bijvoorbeeld het geval bij deeltijdarbeid. 

Normale arbeidsduur 

De minimumloonbedragen worden uitgedrukt in bedragen per maand, per week en per (werk)dag. Een uniform wettelijk minimumuurloon kent de wet niet. Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt. Onder normale arbeidsduur wordt verstaan de arbeidsduur die in de desbetreffende sector gebruikelijk is voor een volledige dienstbetrekking. In de meeste cao’s is deze arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld op 36, 38 dan wel 40 uur per week. 

Bruto minimumloon bij arbeidsduur van 36, 38 en 40 uur  

Onderstaand schema geeft de afgeronde brutobedragen per uur aan, berekend op basis van het wettelijk minimumweekloon bij een arbeidsduur van respectievelijk 36, 38 en 40 uur per week. 

Afgeleid bruto minimumloon per uur na afronding (naar boven) per 1 juli 2018 bij een gebruikelijke arbeidsduur van 36, 38 en 40 uur is gepubliceerd in de volgende tabel. Hierbij wordt bij de afronding gebruik gemaakt van een afronding naar boven, om te voorkomen dat er onbedoeld een betaling ontstaat die lager is dan het wettelijk minimumloon.  

Bruto minimumloon per uur per 1 juli 2018 bij normale arbeidsduur voor fulltime dienstverband van: 

Leeftijd  36 uur per week  38 uur per week  40 uur per week 
22 jaar en ouder  € 10,22  € 9,69  € 9,20 
21 jaar  € 8,69  € 8,23  € 7,82 
20 jaar  € 7,16  € 6,78  € 6,44 
19 jaar  € 5,63  € 5,33  € 5,06 
18 jaar  € 4,86  € 4,60  € 4,37 
17 jaar  € 4,04  € 3,83  € 3,64 
16 jaar  € 3,53  € 3,35  € 3,18 
15 jaar  € 3,07  € 2,91  € 2,76 

Bbl-leerlingen 18 t/m 20 jaar  

Bruto minimumloon per uur voor werknemers die werkzaam zijn op basis van arbeidsovereenkomst die is aangegaan i.v.m. bbl per 1 juli 2018 bij normale arbeidsduur voor fulltime dienstverband van: 

Leeftijd  36 uur per week  38 uur per week  40 uur per week 
20 jaar  € 6,29  € 5,96  € 5,66 
19 jaar  € 5,37  € 5,09  € 4,83 
18 jaar  € 4,65  € 4,41  br€ 4,19 

bron: salarisnet.nl

Contact

LBsalaris (KvK nr.:56438591)

info@lbsalaris.nl

Hoevestraat 6
6905 CC Zevenaar

0638977812

Doorzoek de website

 

 

 


© 2013 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode